СЕПАРАТОРИ /РЕШЕТКИ/ ОКОЛОЖКИ и др.

Допълнителни окомплектовъчни елементи – различни видове окомплектовъчни елементи , които разделят и предпазват изделията в общата опаковка.

Сепараторите /решетки/ са добър избор за опаковане и транспортиране на чупливи и други специфични продукти. Изполването на окомплектовъчни елементи допълнително увеличава издръжливостта и предпазва Вашият продукт при транспорт.

FEFCO code: 0904,0906,0914,0920,0921,0931,0934,0935,0940,0973